BIG-herregistratie per 1-1-2021

Examinering BIG-herregistratie gaat veranderen per 1-1-2021

Vanaf 1 januari 2021 gaat de examinering Herregistratie BIG Verpleegkundige flink veranderen. Tot die tijd kun je je BIG her-registreren door het afleggen van het landelijk theorie examen.

Wat er gaat veranderen

Het examen gaat uit drie onderdelen bestaan welke ook met goed gevolg in deze volgorde behaald moeten worden:

 1. Kennis
 2. Vaardigheden
 3. Klinisch redeneren

Alleen door alle drie de examenonderdelen met een voldoende af te sluiten is herregistratie mogelijk. Om deel te kunnen nemen aan het onderdeel Vaardigheden moet een voldoende gehaald zijn voor Kennis en om aan Klinisch redeneren te kunnen deelnemen moet een voldoende gehaald zijn voor Vaardigheden.

Logo van BIG-register

Ad 1. Kennis
Het onderdeel kennis (branchebreed) kent 60 meerkeuze vragen waarvan er 40 goed moeten zijn. Het kennisexamen bestrijkt alle werkprocessen van de verpleegkundige van het onderkennen van gezondheidsproblemen tot aan het bijdragen aan goede kwaliteit van zorg.

Ad 2. Vaardigheden 
Alle criteria moeten met een voldoende beoordeeld zijn. Verpleegkundige vaardigheden worden geëxamineerd met behulp van een branche- specifieke gedragsbeoordeling. De verpleegkundige laat door de uitvoering van een verpleegtechnische en een voorbehouden handeling conform de protocollen van Vilans zien dat gewerkt wordt volgens de bekwaamheidseisen. Medisch rekenen maakt onderdeel uit van de praktijkcasus (1 herkansing indien fout). De verpleegkundige meldt zich aan vanuit een bepaalde branche. Geëxamineerd worden die vaardigheden die voldoende representatief zijn voor die specifieke branche.

Ad 3. Klinisch redeneren 
Alle criteria moeten met een voldoende beoordeeld zijn. In een (examen) gesprek wordt aan de hand van een branche specifieke casus geëxamineerd dat de verpleegkundige:

 • Een verpleegkundige diagnose kan stellen en verantwoordt welke benodigde verpleegkundige zorg, verzorging en psychosociale begeleiding volgens protocollen en richtlijnen nodig is.
 • Tijdig veranderingen in de gezondheidstoestand kan signaleren en verantwoordt welke passende actie wordt ingezet.

Bij dit examenonderdeel wordt getoetst of je je observaties en interpretaties kunt koppelen aan je medische en verpleegkundige kennis.

Voor zover nu bekend worden er in 2021 weer examens afgenomen op grote schaal op 4 data per jaar. In 2020 zijn de examendata verspreid in verband met het Corona virus.

Bovenstaande betekent dat er ook in de voorbereidingen op het examen veel gaat veranderen. Kon de verpleegkundige zich in 2020 beperken tot theoretische kennis, vanaf 2021 zullen ook de Verpleegtechnische Vaardigheden geoefend moeten worden. Daarnaast zal ook Klinisch redeneren toegevoegd gaan worden.

Het begeleidingstraject wat de Elitas Nursing Academy in 2020 aanbiedt behelst 9 dagen voorbereiding op het theorie examen. Daarna kunnen cursisten die niet alleen “bevoegd” willen zijn maar ook “bekwaam” een basis scholing Verpleegtechnische Vaardigheden volgen. Vanaf 2021 zullen de Verpleegtechnische Vaardigheden onderdeel gaan worden van de opleiding “Herregistratie BIG Verpleegkundige 2021”, evenals het Klinisch Redeneren.

Onder voorbehoud van wijzigingen gaat het er als volgt uitzien:

Opleiding “Herregistratie BIG Verpleegkundige 2021 volgens de Elitas methode”

De opleiding gaat uit drie facultatieve onderdelen bestaan. De cursist kiest zelf welke onderdelen hij of zij gaat volgen.

 1. Theoretische kennis. De benodigde theorie is gebaseerd op het “Kwalificatie dossier MBO-Verpleegkundige” geldig vanaf 1 augustus 2020. De verpleegkundige als:
  • Zorgverlener
  • Communicator
  • Samenwerkingspartner
  • Reflectieve professional
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Organisator
  • Professional en kwaliteitsbevorderaar
 2. Verpleegtechnische en Voorbehouden handelingen. a.
  • Uitvoeren handelingen op basis van de bevoegdheden zoals beschreven in de wet BIG. (voorbehouden en risicovolle handelingen) De bekwaamheid staat hier centraal. Bekwaam betekent dat de uitvoerder op het moment van de handeling de nodige kennis en vaardigheden bezit. De protocollen van Vilans worden gevolgd.
  • Hieronder een overzicht van de veel voorkomende verpleegtechische handelingen waarop geëxamineerd gaat worden:
   • Hechtingen of tampons verwijderen
   • Subcutaan en intramusculair injecteren
   • Inbrengen perifere canule voor infuus (toedieningssysteem)
   • Vloeistoffen toedienen via centraal )perifeer) infuus
   • Een maagsonde inbrengen
   • Toedienen sondevoeding
   • Supra-pubische katheter verzorgen
   • Inbrengen subcutane canule (insuflon)
   • Medicatie toedienen via de subcutane canule
   • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen
   • Katheteriseren van de blaas bij mannen
   • Blaasspoelen uitvoeren
  • Alle bovenstaande handelingen worden geoefend in ons Skills lab.
  • Voor het onderdeel Medisch Rekenen wordt de E-learning gevolgd van Meneer Megens.
 3. Klinisch redeneren.
  • Voor dit onderdeel maken we gebruik van het gedachtengoed van Marc Boom “ ProActive Nursing” (PAN Model) Klinisch redeneren is niet meer weg te denken uit de verpleegkunde en is ook opgenomen in de verpleegkundige beroepsprofielen 2020. Via casuïstiek leren wij je praktisch om te gaan met het Klinisch redeneren.

Met dit document willen wij je laten zien wat er allemaal gaat veranderen. Hoe het begeleidingstraject er in detail uit gaat zien qua tijdsduur, kosten en gedetailleerde inhoud is op dit moment nog niet bekend, daar gaan we in de zomermaanden keihard aan werken. Ons doel is en blijft om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen en de slagingskans zo maximaal mogelijk te maken. Jij wil je BIG herregistreren, wij banen voor jou het pad naar succes.

Heb je vragen, mail dan even naar info@elitas.nl of bel met 030 711 34 47. Wij staan je graag te woord.

Download hier het document met uitgebreide informatie over de cursus BIG-herregistratie en de wijze van examinering per 1-1-2021.

Reviews

Bij Elitas de scholing gevolgd voor de herregistratie Big. Wat een top team staat er klaar om je goed te begeleiden. Het oefenen van de vaardigheden en het klinisch redeneren heb ik gevolgd. Heb er echt heel veel aan gehad en niet alleen voor het examen maar ook om het in de praktijk te doen.

Arienne de Boef

Na vele jaren niet als verpleegkundige gewerkt te hebben, heb ik de BIG herregistratie cursus bij Elitas Nursing Academy gevolgd. Een echte aanrader! Mirjam, Rianne, Simone en Frank geven geduldig en op interactieve wijze uitleg over het vak van verpleegkundige vandaag de dag. Van theoretische modellen en wetten tot aan de nieuwste praktijkhandelingen en klinisch redeneren. Het komt allemaal voorbij. Omdat de docenten zelf nog dagelijks in de praktijk werken, is de link van theorie naar praktijk snel gemaakt. Bovendien heb ik de persoonlijke aandacht voor mij als cursist als heel prettig ervaren. Elitas heeft mij de kennis en vaardigheid bijgebracht die ik nodig heb om weer vol vertrouwen aan de slag te gaan als verpleegkundige.

Esther Dielesen

Yes, m’n BIG registratie weer binnen! Dankzij de dames van Elitas weer helemaal bijgespijkerd na er 18 (!)  jaar uit geweest te zijn. Zonder hun enthousiasme, deskundigheid, positieve insteek en support was dat niet gelukt!! Goed verzorgde cursusdagen (met uitgebreide lunch!) met alle ruimte om te oefenen en veel praktische input. En nog gezellig ook, voelde bijna als een dagje uit in deze coronatijd! Kortom, helemaal top!

Alma van Engelenhoven

Een training die naast praktijk ook theorie behandelde, en waarbij er veel tijd was om te oefenen. Ik kan jullie zeggen dat deze training/cursus van 4 dagen hier helemaal aan voldaan heeft. Zelf ben ik iemand die het moeilijk vind, om lang naar iemand te luisteren. Hier had ik dus helemaal geen moeite mee. Het was zo afwisselend en interessant dat ik mijn aandacht erbij kon houden. Verder fijn dat jullie zelf zeer ervaren zijn in de zorg. Alle vragen konden hierdoor direct beantwoord worden. 

Lia van de Water

De scholing verpleegtechnische vaardigheden heeft mijn weer zelfvertrouwen gegeven. Na 20 jaar terugkeren in de zorg was dit toch wel een dingetje voor mij. Maar door het enthousiasme en de deskundige begeleiding van Mirjam, Simone en Rianne viel het reuze mee. Alle vaardigheden zijn geoefend en ik voel me bekwaam om in de praktijk aan de slag te gaan. Natuurlijk nog wel een keer kijken en onder begeleiding maar daarna weer zelfstandig aan de slag.

Jacqueline Versleijen
Vandaag heb ik de training voorbehouden handelingen afgrond bij Elitas Nursing Academy. Ik heb de training als zeer prettig ervaren. De docenten, Rianne, Mirjam en Simone zijn zeer goed op elkaar ingespeeld, weten de stof op een goede manier uit te leggen en zijn alle drie zeer kundig. Ook weten ze alle drie een prettige sfeer te creëren zodat het een plezier is om een lesdag door te brengen. Ik beveel deze training zeker aan, ik treedt met zelfvertrouwen de verpleegtechnische handelingen tegemoet.
Catharina Tonkens

Elitas maakt waar wat ze op de website vertellen! Een bevlogen, deskundig en heel betrokken team dat mij heeft ondersteund in het traject naar herregistratie BIG. Zelfs online was er voldoende afwisseling en interactie om het leren leuk te maken.Ben heel erg blij met jullie onvermoeibare ondersteuning in dit proces. Super bedankt allemaal!

Ria Meijer