Privacy verordening
Elitas Nursing Academy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Elitas Nursing Academy (hierna: ENA) van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Privacy verordening die in 2018 van kracht wordt.

VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. ENA gebruikt gegevens van cursisten voor de uitvoering van de cursus overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanmaak van cursus certificaten dan wel doorgeleid naar instanties waarmee ENA een samenwerkingsovereenkomst heeft uitsluitend voor de aanmaak van cursus certificaten. Er zijn op dit moment overeenkomsten met Het Rode Kruis, De Nederlandse Reanimatie Raad/ERC, de V&VN en KCKZ. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Verpleegtechnische Vaardigheden. Dit geschiedt in de vorm van nieuwsbrieven en/of emails. Cursisten dienen expliciet toestemming voor dit laatste te geven.

Wilt u geen nieuwsbrief/email meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van ENA dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere email en nieuwsbrief die ENA daarover verstuurt.

Minimale gegevens
Wij leggen zo min mogelijk gegevens vast, uitsluitend voor het hierboven omschreven doel.

Met het aangaan van de overeenkomst geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Voor kinderen beneden de 16 jaar is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig

BEVEILIGINGSGEGEVENS

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en systemen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Mocht er desondanks een zogenaamd datalek optreden zullen wij hiervan onmiddellijk melding maken conform de voorschriften van de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

KLIKGEDRAG EN COOKIES

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verordening.

VRAGEN

Indien u nog vragen heeft over onze privacy verordening, neemt u dan contact op met

Elitas Nursing Academy
Archimedesbaan 13
3439 ME Nieuwegein

030 711 33 34
info@elitas.nl